AKTUALNOŚCI
GALERIA
ARTYKUŁY
STREFA UCZNIÓW
KONTAKT


  Szkoła
  Hymn Szkoły
  Aktualności
  Szkolny wykaz
  podręczników
wejdz na strone e dziennika
  Nasz Patron
  Historia Szkoły
  Szkoła pięknieje..
  Kontakt
  Rekrutacja
  Kalendarz
wejdz na strone technikum
  ZSZR
  Galeria
  Aula
  Siłownia
  Biblioteka
  Budowa Hali
  Zadaj pytanie..
  Odpowiedzi
  Archiwum
  Archiwum II
wejdz
  ''Przedsiębiorcy
  z naszej
  szkoły''
  Dyrekcja
  Grono
  Pedagog
wejdz na strone www.zsjablonka.nowotarski.pl
  Samorząd
  Matura
  EPKZ
  EPK w Zawodzie
  Konkurs CHALLENGE
  Nasza twórczość
  Sukcesy
  Sport
  Strefa uczniów
  Dla Gimnazjalisty
  Harcerstwo
  Absolwenci
  Dla Rodziców
  Informacje
  Dzieciom Świata
  www.cke.edu.pl
  Kuratorium Kraków
  OKE Kraków
  www.men.gov.pl
  PCO Nowy Targ
  Muzeum w Z.G.
  Min. Sportu
  MEN wypczynek
Unikalnych wizyt

od 9 XII 2005 roku

Szkoła posiada pracownie komputerowe współfinansowane przez
wejdz na strone
wejdz na strone
Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl
wejdz na strone www.bgpn.pl
wejdz na strone www.ppwsz.edu.pl/
wejdz na strone www.gmhtrstena.sk//


WSPOMNIENIE W 40 - ROCZNICĘ ŚMIERCI I - GO DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JABŁONCE MGR STEFANA WACŁAWIAKA

Urodził się 15 sierpnia 1906r. (w święto Matki Bożej Zielnej) w Podszklu na Orawie w rodzinie chłopskiej - w tym roku minęła 100 - rocznica Jego urodzin! Tam ukończył 6 klas szkoły ludowej w języku węgierskim. Następnym etapem edukacji była nauka w Gimnazjum w Trstienie - nauka w języku węgierskim a po rozpadzie monarchii austro - węgierskiej w języku słowackim. Po przyłączeniu Górnej Orawy do Polski naukę kontynuował w Państwowym Gimnazjum w Nowym Targu, gdzie w 1927r. zdał egzamin maturalny. W latach 1927 - 1936 studiował na Wydziale Filozoficznym na filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Czasy były ciężkie, rodzina uboga, Aby się utrzymać na studiach dorabiał udzielając korepetycji.
W 1938/1939 pierwszą pracę otrzymał w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Pińsku. W 1939 roku zawarł związek małżeński z P. Janiną. W latach 1940 - 1945 pracował w Dolnym Kubinie (Słowacja). 15.08.1945r. wrócił do Polski - znów w Święto Matki Bożej Zielnej.
Od 1 września 1947 pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej Nr 2 ze Słowackim Językiem Nauczania w Jabłonce w tym czasie mniejszość narodowa słowacka czyni starania o utworzenie w Jabłonce Liceum Ogólnokształcącego ze Słowackim Językiem Nauczania. Udało się to zrealizować i 1 września 1951 roku rozpoczyna działalność Liceum Ogólnokształcące pod kierownictwem P. Dyrektora Stefana Wacławiaka. Nauka odbywa się w budynku urbarialnym - dzisiejszym Internacie.
Ludność polska również czyni starania o utworzenie Liceum z Polskim Językiem Nauczania a dyrektor Wacławiak w latach 1954 - 1959 nadzoruje budowę obiektu Szkoły, tego obecnego, w którym dzisiaj jesteśmy.
Kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek na rozpoczęcie r. szk. 1956/1957 - 1 września 1956 w I klasie Liceum Ogólnokształcącego z Polskim Językiem Nauczania rozpoczyna naukę 40 uczniów. 17 stycznia 1959 - w nowowybudowanym budynku Liceum połączyły się klasy LO z Polskim i Słowackim Językiem Nauczania w liczbie 7 - iu klas tj 3 klasy z polskim i 4 klasy ze słowackim językiem nauczania.
"Mieszkańcy Orawy i Spisza byli bardzo dumni i szczęśliwi, że w Jabłonce powstaje Liceum w pięknym, stylowym budynku wybudowanym w tak krótkim czasie."
"Kwiaty i podziękowania złożyli też Dyr. Stefanowi Wacławiakowi." - tak napisał E. Janowiak w monografii Liceum.
Od 1 września 1959r. funkcję dyrektora pełni dyr Pius Jabłoński a Dyrektor Stefan Wacławiak pracuje nadal, lecz na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego i łaciny. W październiku 1966r. zachorował - zmarł 14 grudnia a pochowany został 17 grudnia 1966r. na cmentarzu w Jabłonce.
"Był człowiekiem niezwykle pedantycznym, bardzo pracowitym, sumiennym - dzięki Niemu (m.in.) mamy bardzo dobre warunki do nauki" - tak wspominają Go uczniowie i koledzy.
Ja absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Jabłonce wyrażam głęboką wdzięczność Tobie Panie Dyrektorze Stefanie Wacławiaku za zorganizowanie Liceum w Jabłonce i stworzenie mocnych fundamentów dla oświaty na Orawie, która służy młodzieży Orawy i Spisza.
Na dzisiejszej uroczystości gościmy w naszej Szkole Jego córkę Bogumiłę Wacławiak, członków rodziny, absolwentów - - uczniów klasy XI B (Wychowanków Dyrektora Stefana Wacławiaka i mgr Heleny Komońskiej) oraz nauczycieli emerytów i obecną Wspólnotę Szkolną, Prezesa Wspólnoty Urbarialnej Józefa Machaja, Prezesa Towarzystwa Kulturalnego Słowaków w Polsce - Oddziału Orawskigo - Jana Basistego, Redaktora "Mojej Orawy" dr Barbarę Zgamę.

Aniela Stopka
dyrektor
Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte
w Jabłonce


Wstecz